Trainer

g_niklas

Si-Fu Gerhard Niclas

 • Seit 1982 Shotokan-Karate und Shaolin KungFu.
 • Seit 1986 Wing Chun bei D. Wagner und Sifu W.Blech.
 • 1993 Trainingsaufenthalt in Hongkong bei Meister Lok Yiu.
 • 1996 Instructor II – Prüfung im Lok Yiu Wing Chun.
 • 2004 Instructor III – Prüfung im Lok Yiu Wing Chun.
 • Seither regelmäßige Fortbildung bei Sifu W.Blech.
 • Januar 2013 Trainingsaufenthalt in Hongkong.

 

 

 

trainingwingchun23

Harri Goldbeck

 • 1986-1990 Shotokan Karate
 • Seit 2002 Lok Yiu Wing Chun
 • 2004 Instructor I – Prüfung im Lok Yiu Wing Chun.
 • Seither Weiterbildung zum Instructor II bei Gerhard Niclas
 • Seminare in Tai Chi, Tang Lang, Close Quarter
 • Combat Oktober 2013 Instructor II – Prüfung im Lok Yiu Wing Chun